Bizgo säkrar ditt företag för framtiden

Driftsstopp kan komma i många skepnader, till exempel i form av brand, inbrott eller vattenläckor. Oavsett orsak har de en sak gemensamt – De hindrar det dagliga arbetet och medför minskade intäkter och ökade kostnader. Vid en brand går dessutom stora värden förlorade. Idag saknar de allra flesta företag rutiner för att hantera stora driftstopp, någonting som innebär onödigt stora affärsrisker och äventyrar företagets långsiktiga överlevnad.

Tidigt upptäckt - Rätt åtgärd

Bizgo säkrar ditt företag för framtiden, så att du kan jobba på som vanligt utan avbrott. Vi har över 80 års samlad erfarenhet från säkerhetsbranschen och är proffs på att förutse och förebygga driftstopp samt att ta fram rutiner för att åtgärda dem när de väl inträffar. Genom att upptäcka dina säkerhetsbrister i tid ser vi till att du kan förebygga dem med rätt åtgärd.

Innan det händer

Innan det händer

Vi förebygger incidenter och säkerställer att det finns rutiner för att hantera både driftstoppet och konsekvenserna av det.

Om det händer

Om det händer

Vi hjälper dig att upptäcka driftstoppet tidigt och begränsa dess skadeverkan.

När det har hänt

När det har hänt

Vi ser till att alla försäkringar är i ordning så att dina möjligheter till återetablering är så goda som möjligt.

Bizgo är en helhetsleverantör

Vi är ett tjänsteföretag som söker upp och ger dig en översiktsbild av säkerhetshålen i din verksamhet. Med våra fyra olika tjänstepaket hjälper vi dig att säkerställa företagets långsiktiga överlevnad relaterad till fysiska risker. Dessutom förenklar och kvalitetssäkrar vi ditt riskhanteringsarbete. Den samlade lösningen kopplas till företagets driftbudget och kräver därför inte några tunga investeringsbeslut. Med utbildning av hela personalstyrkan skapar vi personoberoende säkerhetsrutiner som gynnar hela bolaget.

Tillsammans blir vi starkare

Jobbar du med Bizgo kan du vara säker på att du är i trygga händer. För att verkligen se till att din verksamhet har så goda förutsättningar som möjligt har vi valt att samarbeta med några av säkerhetsbranschens allra bästa företag.

Svensk Bevakningstjänst

Svensk Bevakningstjänst

Tillsammans med Svensk Bevakningstjänst bevakar vi din verksamhet, upprätthåller dess säkerhet och service samt förbättrar din förmåga att bedriva din verksamhet och upprätthålla leveransförmågan.

Precendo

Precendo

Tillsammans med Precendo erbjuder vi certifierade besiktningsmän och kvalificerad utbildning för alla typer av säkerhetssystem och brandskyddsystem.

Skanska Installation

Skanska Installation

Med Skanska Installation som samarbetspartner kan vi erbjuda kompletta larmlösningar och säkerhetslösningar för fastigheter. Med specialistkompetens inom el, värme, sanitet och ventilation får du full kontroll, dygnet runt.

Fyra tjänster för att hjälpa dig att upptäcka, förebygga och hantera driftstoppen.

go control

Go Control - Översikt

Go Control ger dig en översikt av både ditt säkerhetssystem och dina försäkringar. Vi samlar all information i en digital säkerhetspärm, tar fram åtgärder för förbättringar och ger personalen en grundutbildning i säkerhet.

Kontakta oss för mer info
go-fire-safe

Go Fire Safe - Översikt och brandskydd

Go Fire Safe är utökning av grundtjänsten Go Control med fokus på brandsäkerhet. Här adderar vi en översyn och modernisering av ditt brandskydd samt tar fram lämpliga övervakningssystem.

Kontakta oss för mer info
go-secure

Go Secure - Översikt, brandskydd och inbrottsskydd

Go Secure ger dig en grundanalys, brandskydd och inbrottsskydd i ett samlat paket. Tjänsten ger dig full kontroll över både dina förutsättningar och potentiella risker samt skyddar dig från ovälkomna besökare.

Kontakta oss för mer info
go-max

Go Max - Översikt, brandskydd, inbrottsskydd och assisterande säkerhetschef

Go Max ger dig full kontroll. Det är en helhetslösning som ger dig tid att fokusera på annat, utan att ditt företag hamnar i otrygga händer. Det är en kombination av alla våra tjänster, inklusive fullservice, samlad rapportering med mera.

Kontakta oss för mer info

Kontakt

Lars-Åke Andersson Verkställande Direktör

+46 (0)707 73 70 90
lars-ake.andersson@bizgo.se

Per-Martin Hedström Projektchef

+46 (0)702 66 00 68
p-m.hedstrom@bizgo.se

Postadress

Box 13120, 402 52 Göteborg

Besöksadress

Marieholmsgatan 42, 415 02 Göteborg
Visa på karta

Har du några frågor?